Conferința 2023

Conferința 2023

  • Președinte:

Olga BURDUNIUC, dr. hab. șt. med., conferențiar universitar, șef direcţie diagnostic de laborator în sănătate publică, ANSP, președinta Asociației de Biosiguranță și Biosecuritate, RM

  • Membrii de onoare:

Ala NEMERENCO, Ministra Sănătății, Republica Moldova

Alexandru RAFILA, Ministrul Sănătății, România

Emil CEBAN, Rector, dr. hab. șt. med., profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, MC AȘM, Republica Moldova 

AngelaPARASCHIV, dr. hab. șt. med., conferențiar universitar, Secretar de Stat la Ministerul Sănătății

  • Comitetul organizatoric:

Cătălina CROITORU, dr. șt. med., conferențiar universitar, Disciplina de igienă, Departamentul Medicină Preventivă, USMF „Nicolae Testemițanu”, RM

Stela GHEORGHIȚĂ, OMS, Biroul de țară din Ucraina

Elena CIOBANU, dr. șt. med., conferențiar universitar, Disciplina de igienă, Departamentul Medicină Preventivă, USMF „Nicolae Testemițanu”, RM

Greta BALAN, dr. hab. șt. med., conferențiar universitar, Disciplina de microbiologie și imunologie, Departamentul Medicină Preventivă, USMF „Nicolae Testemițanu”, RM

Serghei CEBANU, dr. hab. șt. med., conferențiar universitar, Disciplina de igienă, Departamentul Medicină Preventivă, USMF „Nicolae Testemițanu”, RM

Nicolae JELAMSCHI, Director, ANSP, dr. șt. med., RM

Angela PARASCHIV, dr. hab. șt. med., conferențiar universitar, Disciplina de epidemiologie, Departamentul Medicină Preventivă, USMF „Nicolae Testemițanu”, RM

Victoria NISTREANU, dr. șt. biol., conferențiar universitar, Institutul de Zoologie, Universitatea de Stat din Moldova, RM

Nicolae STARCIUC, dr. hab. șt. biol., profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei, RM

Leonid VLASYK, dr. hab. șt. med., profesor universitar, șef Departamentul de igienă și ecologie, Universitatea de Stat de Medicină din Bucovina, Cernăuți, Ucraina

Sibel KIRAN, dr. șt. med., profesor universitar, Universitatea din Koç, Școala de Medicină, Departamentul Sănătății Publice, Istanbul, Turcia

Joanna SALVI LE GARREC, dr., Ofițer tehnic OMS Europa, Coordonator pentru Better Labs for Better Health Initiative, Copenhaga, Danemarca

Peter Sousa HOEJSKOV, coordinator programe in domeniul sigurantei alimentelor si bolilor zoonoze, Biroul european al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS)

Stanislav GROPPA, Prorector pentru activitatea de cercetare, dr. hab. șt. med., profesor universitar, academician al AȘM, USMF „Nicolae Testemițanu”, RM

Nicolae JELAMSCHI, Director, ANSP, dr. șt. med., RM

Serghei CEBANU, dr. hab. șt. med., conferențiar universitar, Disciplina de igienă, Departamentul Medicină Preventivă, USMF „Nicolae Testemițanu”

Ion BAHNAREL, dr. hab. șt. med., profesor universitar, Disciplina de igienă, Departamentul Medicină Preventivă, USMF „Nicolae Testemițanu”, RM

Grigore FRIPTULEAC, dr. hab. șt. med., profesor universitar, Disciplina de igienă, Departamentul Medicină Preventivă, USMF „Nicolae Testemițanu”, RM

Olga BURDUNIUC, dr. hab. șt. med., conferențiar universitar, șef direcţie diagnostic de laborator în sănătate publică, ANSP, președinta Asociației de Biosiguranță și Biosecuritate, RM

Elena CIOBANU, dr. șt. med., conferențiar universitar, Disciplina de igienă, Departamentul Medicină Preventivă, USMF „Nicolae Testemițanu”, RM

Cătălina CROITORU, dr. șt. med., conferențiar universitar, Disciplina de igienă, Departamentul Medicină Preventivă, USMF „Nicolae Testemițanu”, RM

Greta BALAN, dr. hab. șt. med., conferențiar universitar, Disciplina de microbiologie și imunologie, Departamentul Medicină Preventivă, USMF „Nicolae Testemițanu”, RM

Angela CAZACU-STRATU, dr. șt. med., conferențiar universitar, Disciplina de igienă, Departamentul Medicină Preventivă, USMF „Nicolae Testemițanu”, RM

Ala OVERCENCO, dr. șt. geog., ANSP, RM

Alexei CHIRLICI, dr. șt. med., conferențiar universitar, Disciplina de igienă, Departamentul Medicină Preventivă, USMF „Nicolae Testemițanu”, RM

Carolina LOZAN-TIRSU, dr. șt. med., conferențiar universitar, Disciplina de microbiologie și imunologie, Departamentul Medicină Preventivă, USMF „Nicolae Testemițanu”, RM

Luminiţa GUŢU, dr. șt. med., conferențiar universitar, Disciplina de epidemiologie, Departamentul Medicină Preventivă, USMF „Nicolae Testemițanu”, RM

Diana SPATARU, dr. șt. med., conferențiar universitar, Disciplina de epidemiologie, Departamentul Medicină Preventivă, USMF „Nicolae Testemițanu”, RM

Sibel KIRAN, dr. șt. med., professor universitar, Universitatea din Koç, Școala de Medicină, Departamentul Sănătății Publice, Istanbul, Turcia

Leonid VLASYK, dr. hab. șt. med., profesor universitar, șef Departamentul de igienă și ecologie, Universitatea de Stat de Medicină din Bucovina, Cernăuți, Ucraina

Lyubov VLASYK, dr. șt. med., conferențiar universitar, Departamentul de medicină socială și sănătate publică, Universitatea de Stat de Medicină din Bucovina, Cernăuți, Ucraina

Norbert KREUZINGER, dr., Universitatea tehnică din Viena, Institutul pentru Calitatea Apei și Managementul resurselor, Viena, Austria

Joanna SALVI LE GARREC, dr., Ofițer tehnic OMS Europa, Coordonator pentru Better Labs for Better Health Initiative, Copenhaga, Danemarca

Peter Sousa HOEJSKOV, coordinator programe in domeniul sigurantei alimentelor si bolilor zoonoze, Biroul european al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS)

Olena KURIATA, ofițer One Health, OMS, biroul de țară din Ucraina

Renata SZYPULSKA, dr., Consultant pentru OMS Europa, Copenhaga, Regiunea Capitalei, Danemarca

Monica TARCEA, dr. șt. med., profesor universitar, Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie „George Emil Palade”, Târgu Mureș, Romania

Abram ZOLTAN, dr. șt. med., profesor universitar, Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie „George Emil Palade”, Târgu Mureș, Romania

•Combaterea rezistenței antimicrobiene prin prisma abordării „O singură sănătate/One Health”

•Provocările schimbărilor climatice pentru sănătate și sistemul medical

•Prevenirea  și reducerea bolilor asociate apei

•Povara bolilor zoonotice și abordarea EcoSănătatea

•Biodiversitatea și sănătatea – perspectiva interconexiunilor

•Varia

 

Atelier 1

REVIZUIREA STANDARDELOR DE CALITATE ACTUALIZATE PENTRU VALIDAREA METODEI ÎN MICROBIOLOGIA LANȚULUI ALIMENTAR ȘI PENTRU MICROBIOLOGIA CLINICĂ

Locația: Digital Park, str Mihai Viteazul 15

Moderatori:

Joanna SALVI LE GARREC, dr., Ofițer tehnic OMS Europa, Coordonator pentru Better Labs for Better Health Initiative, Copenhaga, Danemarca
Olga BURDUNIUC, dr. hab. șt. med., conferențiar universitar, șef direcţie diagnostic de laborator în sănătate publică, ANSP, președinta Asociației de Biosiguranță și Biosecuritate, RM
Greta BALAN, dr. hab. șt. med., conferențiar universitar, Disciplina de microbiologie și imunologie, Departamentul Medicină Preventivă, USMF „Nicolae Testemițanu”, RM
 

10:00-10:15

Înregistrarea participanților

10:15-11:00
Sesiunea de deschidere:
Joanna SALVI LE GARREC, dr., Ofițer tehnic OMS Europa, Coordonator
pentru Better Labs for Better Health Initiative, Copenhaga, Danemarca
Olga BURDUNIUC, dr. hab. șt. med., conferențiar universitar, șef direcţie
diagnostic de laborator în sănătate publică, ANSP, președinta Asociației de
Biosiguranță și Biosecuritate, RM
11:00-12:30
Revizuirea noului ISO 15189:2022 – actualizări esențiale
Sesiune interactivă
Prezentatori:
Joanna SALVI LE GARREC, dr., Ofițer tehnic OMS Europa, Coordonator
pentru Better Labs for Better Health Initiative, Copenhaga, Danemarca
Renata SZYPULSKA, dr., Consultant pentru OMS Europa, Copenhaga,
Regiunea Capitalei, Danemarca
12:30-13:00
Întrebări & Discuții
13:00- 14:00
Pauza
14:00- 17:00
 
Standarde de calitate pentru validarea metodei în microbiologia lanțului alimentar: ISO 16140-3: 2021
Sesiune interactivă
Prezentatori:
Renata SZYPULSKA, dr., Consultant pentru OMS Europa, Copenhaga,
Regiunea Capitalei, Danemarca

17:00-18:00

Întrebări & Discuții

 

Atelier 2

MASA ROTUNDĂ: ABORDAREA MULTISECTORIALĂ ÎN PREVENIREA ȘI CONTROLUL BOLILOR TRANSMISIBILE

Locația:  Clasa Viitorului, str. Ion Creangă 1, Chişinău

Moderatori:

Peter Sousa HOEJSKOV, coordinator programe in domeniul sigurantei alimentelor si bolilor zoonoze, Biroul european al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS)

Stela GHEORGHIȚĂ, OMS, Biroul de țară din Ucraina

Olena KURIATA, ofițer One Health, OMS, biroul de țară din Ucraina

 

12:00-12:15

Înregistrarea participanților

12:15-12:30

Sesiunea de deschidere
Nicolae JELAMSCHII, Director, ANSP, dr. șt. med., RM
Nicolae FURTUNĂ, șef de departament, ANSP, dr. șt. med., RM

12:30-14:00

Colaborare multisectorială pentru detectarea și investigarea focarelor de origine alimentară.
Colaborare multisectorială pentru implementarea Planului național de acțiune pentru reglementările sanitare internaționale (RSI) prin Abordarea O Singură Sănătate.
Panelişti: Nicolae FURTUNA, Vadim RAȚA, Ion BÎRCĂ, Ludmila LUNGU,
Cristina SÎRBU, Vitalie CARAUȘ, Maxim SÎRBU, Marina DINTIU

14:00-14:30

Pauză

14:30-15:45

Colaborare multisectorială pentru implementarea Programului Național de Supraveghere și Combatere a Rezistenței Antimicrobiene (AMR) prin Abordarea O Singură Sănătate.
Panelişti: Nicolae FURTUNA, Olga BURDUNIUC, Ecaterina BUSUIOC,
Vadim RAȚA, Ion BÎRCĂ, Ludmila LUNGU, Cristina SÎRBU, Vitalie
CARAUS, MAXIM SÎRBU

15:45-16:30

Întrebări & Discuții

 

 

Atelier 3

ACTUALITATE ÎN SĂNĂTATEA PLANETARĂ: APA POTĂRĂ ŞI ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ

Locația:  Hotel Jolly Alon, str. Maria Cebotari 37, Chişinău

Moderatori:  

Norbert KREUZINGER, dr., Universitatea tehnică din Viena, Institutul pentru Calitatea Apei și Managementul resurselor, Viena, Austria

Cătălina CROITORU, PhD, dr. șt. med., conferențiar universitar, Disciplina de igienă, Departamentul Medicină Preventivă, USMF „Nicolae Testemițanu”, RM

Elena CIOBANU, dr. șt. med., conferențiar universitar, Disciplina de igienă, Departamentul Medicină Preventivă, USMF „Nicolae Testemițanu”, RM

12:00-12:15

Înregistrarea paticipanților

12:15-12:20

Sesiunea de deschidere:
Elena CIOBANU, dr. șt. med., conferențiar universitar, Disciplina de igienă, Departamentul Medicină Preventivă, USMF „Nicolae Testemițanu”, RM
Leonid VLASYK, dr. hab. șt. med., profesor universitar, șef Departamentul de igienă și ecologie, Universitatea de Stat de Medicină din Bucovina, Cernăuți, Ucraina

12:20-14:00

Prezentatori:
Andrei URSACHE, Norbert KREUZINGER, Svetlana COLAC. Stabilirea supravegherii sănătății apelor uzate în Moldova: monitorizarea SarsCov-2 în apele uzate din Chișinău.
Leonid VLASYK. Probleme actuale ale serviciilor de apă potabilă.
Cătălina CROITORU. Noutăți despre încălzirea globală.
Elena CIOBANU. Tărâmuri interconectate: rolul vital al apei în sănătatea și armonia mediului.

14:00-14:30

Pauză

14:30-15:10

Sfaturi pentru sănătate și hidratare 
Mituri vs. Adevăruri despre apă 
Activități interactive

15:10-15:30

Întrebări & Discuții

 

 

Atelier 4

ABORDAREA O SINGURĂ SĂNĂTATE ÎN DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE ACȚIUNI DE PREVENIRE ȘI CONTROL AL BOLILOR NETRASMISIBILE LA NIVEL RAIONAL

Locația: Hotel Jolly Alon, str. Maria Cebotari 37, Chişinău

Moderatori:

Ion ȘALARU, director adjunct, Agenția Națională de Sănătate Publică, RM

Constantin RÎMIȘ, Expert în sănătate publică, Proiect Viață sănătoasă „Reducerea poverii bolilor netransmisibile în Moldova”, dr. șt. med., conf. univ., RM

12:00-12:15

Înregistrarea participanților

12:15-12:30

Sesiunea de deschidere:
Ion ȘALARU, director adjunct, Agenția Națională de Sănătate Publică, RM
Ala CURTEANU, lider de echipă, Proiect Viață sănătoasă „Reducerea poverii
bolilor netransmisibile în Moldova”, dr. șt. med., conf. univ., RM
12:30-16:00
Prezentatori:
Contribuția Proiectului Viață sănătoasă la elaborarea și implementarea planurilor de acțiune pentru prevenirea și controlul bolilor netransmisibile.
Constantin RÎMIȘ, Proiect Viață sănătoasă, dr. șt. med., conferențiar universitar.
Abordarea O Singură Sănătate în domeniul sănătății în implementarea planurilor de acțiune pentru prevenirea și controlul bolilor netransmisibile la nivel de district (experiența a șapte raioane pilot).
Nelea TABUNCIC, Agenția Națională de Sănătate Publică și reprezentant al Consiliului Teritorial de Sănătate Publică din șapte raioane pilot, RM

14:00-14:30

Pauză

16:00-16:30

Întrebări & Discuții

 

 

Atelier 5

O SINGURĂ SĂNĂTATE: CE TREBUIE SĂ FACĂ SĂNĂTATEA OCUPAȚIONALĂ?

Locația:  Hotel Jolly Alon, str. Maria Cebotari 37, Chișinău

Moderatori:

Vladimir BERNIC, dr. șt. med., conferențiar cercetător, Laboratorul științific de pericole chimice și toxicologie, ANSP, dr. șt. med., Chișinău, RM

Sibel KIRAN, dr. șt. med., professor universitar, Universitatea din Koç, Școala de Medicină, Departamentul Sănătății Publice, Istanbul, Turcia

 

12:00-12:15

Înregistrarea paticipanților

12:15-12:30

Sesiunea de deschidere:
Iurie PÎNZARU, dr. șt. med., conferențiar cercetător, Șef al Unității de Sănătate și Toxicologie a Muncii, ANSP, dr. șt. med., Chișinău, RM
Sibel KIRAN, dr. șt. med., profesor universitar, Universitatea din Koç, Școala de Medicină, Departamentul Sănătății Publice, Istanbul, Turcia

12:30-16:00

Prezentatori:
Iurie PÎNZARU. Servicii de sănătate în muncă: obstacole și provocări actuale.
Elena BUCATA. Sănătatea angajaților din ramurile economiei naționale din RM.
Raisa DELEU, Dumitru CHEPTEA. Identificarea priorităților și nevoilor de formare ale specialiștilor în sănătatea muncii.
Sibel KIRAN. TBD
Koray KENZIMAN. TBD

14:00-14:30

Pauza

16:00-16:30

Întrebări & Discuții

 

 

Atelier 6

PREVENIREA DEPRINDERILOR DĂUNĂTOARE ÎN SPORT PRIN EDUCAȚIE

Locația: Centrul Universitar de Recuperare Medicală, str. 31 August 1989, 137

Moderatori:

Serghei CEBANU, dr. hab. șt. med., conferențiar universitar, Disciplina de igienă, Departamentul Medicină Preventivă, USMF „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, RM

Artiom JUCOV, dr. șt. med., conferențiar universitar, Director al Agenției Anti-Doping a Republicii Moldova, Chișinău, RM

12:00-12:15

Înregistrarea participanților

12:15-12:30

Sesiunea de deschidere:
Artiom JUCOV, dr. șt. med., conferențiar universitar, Director al Agenției Anti-Doping a Republicii Moldova, Chișinău, RM
Gheorghe ȘTEFANEȚ, Director al Centrului Național de Medicină Sportivă „Atletmed”, Chișinău, RM

12:30-16:00

Prezentatori:
Artiom JUCOV. Procedurile de control antidoping
Ovidiu TAFUNI. Dependenta de mancare: ce este?
Tatiana TIMERCAN. Meldonium – o provocare pentru medicina sportivă
Gheorghe ȘTEFANEȚ. Educație anti-doping pentru sportivi
Victoria CHIHAI, Alisa TABIRȚA. Fenomenul de dopaj în practica de reabilitare medicală a sportivilor
Ina POGONEA. Efectele drogurilor asupra performanței sportive

14:00-14:30

Pauză

16:00-16:30

Întrebări & Discuții

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QqJ7hUkkKsKYE8lX3_ulHQEoFfgAfN3v


Vineri, 24 NOIEMBRIE, 2023

Localul: Complexul sociocultural universitar, USMF „Nicolae Testemițanu”, str. Nicolae Testemițanu 25, Chişinău

Online pentru participanții de peste hotare: platforma Join Zoom Meeting

08:30-09:00

Înregistrarea participanților

09:00-09:30

Sesiunea de deschidere:

Moderatori: Nicolae JELAMSCHI, Director, ANSP, dr. șt. med., RM

 

Ala NEMERENCO, Ministra Sănătății, RM

Emil CEBAN, Rector, USMF „Nicolae Testemițanu”, dr. hab. șt. med., profesor universitar, MC ASM, RM

Iordanca-Rodica IORDANOV, Ministra Mediului, RM

Vladimir BOLEA, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, RM

Miljana GRBIC, Reprezentantul OMS al biroului de țară, RM

Radu MUSTEATA, Director general, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, RM

09:30-10:30

Sesiunea plenară

 
Peter Sousa HOEJSKOV, coordinator programe in domeniul sigurantei alimentelor si bolilor zoonoze, Biroul european al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS)
Abordarea One Health în prevenirea viitoarelor pandemii
Vladimir BOLEA, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, RM. Stabilirea abordării unei singure sănătate în RM.

10:30-11:30

DISCUȚII ÎN PANEL
Direcții și mecanisme de implementare a Programului Național AMR.
Moderator Nicolae JELAMSCHI
 
Ala NEMERENCO, Ministra Sănătății, RM
Iordanca-Rodica IORDANOV, Ministra Mediului, RM
Radu MUSTEATA, Director general, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, RM
Vladimir BOLEA, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, RM

11:30-12:00

Pauză

12:00-13:00

Sesiunea 1. Combaterea rezistenței la antimicrobiene prin abordarea One Health
Moderatori:
Joanna ZWETYENGA
Olga BURDUNIUC
Ecaterina BUSUIOC
 
Daniela DEMISCAN. Reprezentat OMS, RM. O Singură Sănătate – viziunea OMS Regiunea Europeană
Lul RAKA. Institutul Național de Sănătate Publică, Kosovo.
Evaluarea progreselor și obstacolelor în combaterea rezistenței antimicrobiene în Kosova.
Lilia VYGOVSKА. Universitatea Națională de Științe ale Vieții și Mediului, Kiev, Ucraina. Studiul rezistenței la antibiotice a bacteriilor izolate din materialul biologic de la capre.
Liliana DAVYDOVSKA. Universitatea Națională de Științe ale Vieții și Mediului, Kiev, Ucraina.  Studiul rezistenței la antibiotice a culturilor izolate din lapte.
Valeria COTELEA. USMF „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, RM. Cunoștințe si practici de utilizare a antibioticelor de către pacienții cu infecții respiratorii acute.
Marina ANTON. ANSP, Chișinău, RM. Analiza rezistenței antimicrobiene la tulpinile clinice de Klebsiella pneumoniae.
Olga CARA. ISMP Institutul Oncologic, Chisinau, RM. Spectrul antimicrobian determinat la pacienții oncologici.
Andrei CIURSIN. Universitatea de Stat din Moldova, Chisinau, RM. Compus carbonil nou din cinamaldehidă.
Nicolae MALANCEA. Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, RM. Monitorizarea rezistenței antimicrobiene a tulpinilor de Escherichia coli izolate la puii de carne.
Valeria COTELEA. USMF „Nicolae Testemițanu”, Chisinau, RM.
Practici de consum de antibiotice în infecţiile respiratorii acute la nivelul Asistenţei Primare a Sănătăţii în RM.
Oana-Simina IACONI. USMF „Nicolae Testemițanu”, Chisinau, RM. The public health problem and resistant bacteria in low- and middle- income countries.
Nadejda Guțu. IMSP AMT Buiucani, Chisinau, RM. Diversitatea agenților condiționat patogeni din familia Enterobacteriaceae și antibioticorezistența.
Gijsbert van Willigen. Centrul Medical al Universității din Leiden, Țările de Jos.
Infecții dobândite de laborator: mit sau realitate.
Dionysis VOURTSIS. Societatea Elenă de Biosecuritate (HBS), Atena, Grecia.
Competențe, formare și evaluare aplicată a riscurilor pentru consilierii de management al riscului biologic.

13:00-14:00

Prânzul

14:00-15:00

Sesiunea 2.1. Povara bolilor zoonotice și abordarea Ecosănătății
Moderatori:
Peter Sousa HOEJSKOV,
Zlata ASULZADE,
Nicolae FURTUNĂ
 
Zlata ASULZADE. Departamentul de Cercetare Epidemiologică al Centrului de Control al Infecțiilor Speciale Periculoase, Baku, Azerbaidjan. Experiența în implementarea Sistemului electronic de supraveghere a bolilor infecțioase în Azerbaidjan: avantaje și perspective. 
Liudmila LUNGU, Victoria BURLACU. ANSP, Chișinău, RM. Situația epizootologică și rezultatele monitorizării a unor infecții cu focalitate naturala înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova.
Vera LUNGU. ANSP, Chișinău, RM. Aspectele epidemiologice ale hidatidozei/echinococozei umane în RM.
Olga SOFRONIE. USMF „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, RM. RT-PCR într-un singur pas pentru a detecta infecția cu virusul encefalitei transmise de căpușe.

15:00-16:00

Sesiunea 2.2.  Biodiversitate și sănătate – perspectiva interconectarii
Moderatori: 
Victoria NISTREANU
Galina Bușmachiu
 
Galina Bușmachiu. Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, RM. Noi specii de gândaci saproxilici din Rezervațiile Științifice „Plaiul Fagului” și „Pădurea Domnească”.
Victoria Nistreanu. Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, RM.  Specii de rozătoare în ecosistemele agricole din partea centrală a Republicii Moldova și județul Bacău, România.
Vladislav Caldari. Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, RM. Diversitatea adăposturilor subterane și a chiropterelor de pe teritoriul Republicii Moldova.
Victor Sîtnic. Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, RM. Genotiparea mistrețului cu utilizarea dispozitivului Bento Lab.
Nicolae STARCIUC. Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, RM. Impactul statusului microbian al familiilor de albine în perioada iernatului.

16:00-16:20

Pauză

16:20-17:20

Sesiunea 3.1. Prevenirea și reducerea bolilor legate de apă
Moderatori:
Elena CIOBANU
Leonid VLASYK
 
Ketevan DADIANI, Rusudan TSIKLAURI, Nino CHIKHLADZE. „Ivane Javakhishvili” Universitatea de Stat din Tbilisi, Tbilisi, Georgia. „G. Natadze” Institutul de Cercetare Științifică de Sanitarie, Igienă și Ecologie Medicală, Tbilisi, Georgia. Rolul biologic al componentei specifice a fluorului în apa minerală „Borjomi”: domeniu pentru cercetări viitoare.
Leonid VLASYK, Andriy Masikevich, Lyubov VLASYK. Universitatea de Stat de Medicină din Bucovina, Cernăuți, Ucraina. Soluții tehnice pentru îmbunătățirea rețelei de apă și a siguranței mediului din Carpații Pokutsko-Bucovynian.
Lyubov VLASYK. Universitatea de Stat de Medicină din Bucovina, Cernăuți, Ucraina. Efectele asupra sănătății ale dezastrelor legate de apă.
Liliana DAVYDOVSKA. Universitatea Națională de Științe ale Vieții și Mediului din Ucraina, Kiev, Ucraina. Studiul rezistenței la antibiotice a culturilor izolate din apa de suprafață.
Roman COREȚCHI. ANSP, Chișinău, RM. Implementarea Registrului privind evidența surselor de alimentație cu apă potabilă.
Inga MIRON. ANSP, Chișinău, RM. Morbiditatea populației din ecosistemul râului Prut condiționată de compoziția chimică a apei utilizate în scop potabil.
Victoria BOLOGAN. USMF „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, RM. Importanța calciului din apa potabilă.
Natalia BIVOL. USMF „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, RM.
Răspândirea cariei dentare în unele unități administrativ-teritoriale din RM.
Maria CURTEANU. USMF „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, RM.
Oligoelementele din apa îmbuteliată: beneficii și riscuri.
Adith BABU. „O.O.Bogomolets” Universitatea Națională de Medicină, Kiev, Ucraina. Prevenirea și reducerea bolilor legate de apă prin metoda de monitorizare a calității.

17:20-18:20

Sesiunea 3.2. Provocările schimbărilor climatice pentru sănătate și sistemul medical
 Moderatori: 
Norbert KREUZINGER
Cătălina CROITORU
 
Rodica COJOCARI. Institutul de Ecologie și Geografie, Chișinău, RM. Actualități în schimbarea climei în RM.
Irina Mihaela MATRAN.  UMFST  „George Emil Palade”, Târgu Mureș, Romania.
Sănătatea populației în contextul schimbărilor climatice și a etiologiei dăunătorilor agricoli.
Tatiana TIMERCAN. USMF „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, RM.
Schimbările climatice ca factori de risc cardiovascular.
Cornelia LAZĂR. USMF „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, RM.
Asocierea schimbărilor climatice cu procesele neurodegenerative.
Elena MANOLE. USMF „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, RM.
Borelioza Lyme în contextul schimbărilor climatice.
Ioana CALIGA. USMF „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, RM.
Efectul temperaturilor ridicate asupra confortului uman prin prisma afecțiunilor neurologice.
Abram ZOLTAN. UMFST „George Emil Palade”, Târgu Mureș, Romania.
Schimbările climatice și efectele asupra sănătății – disciplină opțională în formarea medicală.
Ludmila GOMA. USMF „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, RM.
Managementul spitalelor adaptat schimbărilor climatice: repere teoretice.
Cătălina CROITORU. USMF „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, RM.
Acoperirea în mass-media on-line din RM a aspectelor sănătății în relație cu încălzirea globală.

18:20-18:50

Sesiunea de închidere & Rezoluția conferinței

Locație: Sala de conferință, Digital Park (Chișinău, str. Mihai Viteazul, 15)        Moderatori: JoannaSALVILEGARREC, dr. șt. med, ofițer tehnic, Biroul Regional OMS pentru Europa, coordonatorul inițiativei Better Labs for Better Health, Copenhaga, Danemarca GretaBĂLAN, dr. hab. șt. med., conferențiar universitar, Disciplina de microbiologie și imunologie, Departamentul Medicină Preventivă, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Republica Moldova OlgaBURDUNIUC, dr. hab. șt. med., conferențiar cercetător, șef Direcție diagnostic de laborator în sănătate publică, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, președinta Asociației de Biosiguranță și Biosecuritate, Republica Moldova

Volumul de rezumate va fi disponibil integral până la data de 15 decembrie pe https://journal.ohrm.bba.md/index.php/journal-ohrm-bba-md/issue/view/28  https://journal.ohrm.bba.md/index.php/journal-ohrm-bba-md/issue/archive